//
Temel Bilgi Teknolojileri II

İlk Müslüman Türk Devletleri – 1.Sınıf 2.Dönem Dersi
Ara Sınav Sorumluluk Ünitesi: 08-11
Dönem Sonu Sorumluluk Ünitesi: 08-14
Dersin Kredisi : 3

Tartışma

Temel Bilgi Teknolojileri II” için bir yanıt

 1. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1.SINIF 2.DÖNEM
  ÜNİTE 8 ÖZET
  SUNUM PROGRAMLARI
  Görsel okuryazarlık:Görsel iletileri yaratma ve yorumlama sürecidir.
  Sunu:Belirli bir katılımcı gruba yönelik düzenlenen bilgilendirme veya öğretme amaçlı etkinlik.
  Sunum programı,içinde slaytlar,konuşmacı notları,dinleyici notları ve anahat yaratmayı sağlayan yapıyı içerir.Sunuda kullanılan çizim,grafik,şekil ve resimlere görsel adı verilir.
  Sunum programı başladığında Başlangıç İletişim Kutusu ekrana gelir.
  -Akıllı içerik sihirbazı:Sununun başlığı ve bilgileri hakkında sorular sorarak yeni bir sunu oluşturmanızı sağlar.
  -Tasarım şablonu:Önceden belirlenmiş slayt renkleri ve metin biçimleri olan bir şablon seçmenizi ve yeni bir sunuyu bu şablonun özellikleriyle oluşturmanızı sağlar.
  -Boş sunu:Yeni bir boş sunu yaratır.
  -Varolan sunuyu aç:Daha önceden oluşturulan veya üzerinde çalışılan bir sunuyu açmanızı sağlar.
  Sunu penceresi:Metin,şekil,grafik,renk ve nesnelern üzerine yerleştrildiği boş sunu slaytıdır.
  Sunum programı,sunuyu oluşturmak ,düzenlemek ve görüntülemek için beş görünüm seçeneği içerir.
  -Normal görünüm:Varsayılan görünümdür,sunum programı başlatıldığında ilk ekran normal görünümde gelir.Anahat,slayt ve notlar bölümlerinde oluşur.
  -Slayt görünümü:Slayt bölümünü tüm ekranı kaplayacak şekilde görüntüler.
  -Anahat görünümü:Notlar ve slayt bölümlerini küçülterek,anahat bölümünü daha geniş şekilde ekrana yansıtır.Başlıkların ve diğer metinlerin grüntülendiği bölümdür.
  -Slayt sıralama:Oluşturulan sunudaki slaytların sırasını ve durumlarını düzenlememizi sağlar.
  -Slayt gösterisi:Slaytların izlenmesini sağlar.Görüntü tüm ekranı kaplar.
  Sunum programında ilk slayt genelde sunumuzun başlığı ve kendi bilgilerinizi içeren başlık slaytıdır.
  -Başlık slaytı:Sununun başlığının yazıldığı ilk slayttır.
  SLAYTLARA YENİ NESNELER,ETKİLER VE ÖZELLİKLER EKLEMEK:
  -Asıl slayt:Eklenen resim veya nesnelerin tüm slaytlarda görüntülenmelerini sağlar.
  -Renk eklemek:Slaytın zemin rengini düzenlemek için,slayt üzerinde fare sağ butonuna basılarak açılan menüden Arka Plan Öğesi seçilir.
  -Resim eklemek:Ekle menüsünden Resim seçeneği seçilir.
  -Etki eklemek:Slayttaki metinlerin,resimlerin vb. belirli sırada,değişik etkilerle ve sesli olarak grünmesi sağlanabilir.Slayt gösterisi menüsünden Özel Animasyon Seçimini yapmak gerekir.
  -WorsArt eklemek:Slayt içindeki bir metnin diğerlerinden farklı stil,görüntüde olması için ekranın altında ulunan WordArt düğmesi kullanılır.
  -Slayt silmek,sırasını değiştirmek:Slaytlardan birini silmek istediğimzide Düzen menüsündeki Slayt Sil komutunu kullanırız.Delete tuşuda yapar.
  -Sunuyu kaydetmek:Dosya menüsündeki Kaydet komutu sunuyu yardımcı belleklere kayıt eder.
  -Slaytları yazdırmak:Dosya menüsünden Yazdır komutu seçilir.
  —————————————————————————————————————-

  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1.SINIF 2.DÖNEM
  ÜNİTE 9 ÖZET

  RESİM VE ÇİZİM PROGRAMLARI

  Çizim ve resim programları,aktarmak istenenlerin daha ilgi çekici,kolay anlaşılır ve somut biçimde sunulmasına yardımcı olur.
  Bilgisayarda çizim ve resim oluşturmak için piksel tabanlı ve vektör tabanlı iki yaklaşım kullanılır.Piksel tabanlı bir görselde binlerce noktadan ya da pikselden oluşan ‘Bitmap’ adı verilen görüntü vardır.
  Piksel tabanlı görsellerin oluşturulduğu yazılımlar,gerçeğe yakın görüntü sağlarlar,fotoğraf gibi resimlerin düzenlenmesinde kullanılırlar.Microsoft Paint,Adobe Photoshop ve Corel Photo piksel tabanlı programlardır.
  Vektör tabanlı bir görsel,çizgiler,daireler,dikdötrgenler gibi farklı şekillerin bir araya gelmesiyle oluşur.Corel Draw,Adobe lllustration,Macromedia Freehand,Auto CAD vektör tabanlı programlardır.
  Vektör tabanlı görseller,piksel tabanlı görsellere göre daha fazla tercih edilir.Vektör tabanlı görseller,piksel tabanlı görsellere göre, bilgisayar belleği ile sabit diskte daha az yer kaplarlar ve boyutlarıyla oynandığında bozulmazlar.
  Çizim yada resmi,tarayıcı gibi çevre birimlerini kullanarak bilgisayara vektör tabanlı bir görsel olarak aktaramayız.Piksel tabanlı aktarılıp,vektör tabanlıya çevrilir,görüntü kaybı olabilir.

  Piksel tabanlı görsel dosya uzantıları:BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG,PICT,PCX,TIFF,PSD

  Vektör tabanlı görsel dosya uzantıları:AI,CDR,CGM,DXF,WMF

  Windows işletim sistemi içinde yer alan Point,piksel tabanlı,çeşitli çizimler yapmaya yarayan bir programdır.

  Paint;masaüstü>başlat>programlar>donatılar>paint şeklinde açılır.

  Dosya:Büro yazılımlarından farklı olarak,tarayıcı yada kameradan ve baskı önizleme komutları bulunur.
  Tarayıcı yada Kameradan:Tarayıcı yada sayısal kamerayı kullanarak görüntüyü Paint programı içine aktarmayı sağlar.
  Baskı önizleme:Çizim yada resmi yazdırmadan önce nasıl göründüğünü gösterir.
  Düzen menüsü:Bu menüdeki komutlar,daha önceki yazılımlarda var olan ortak öğelerdir.
  Görünüm menüsü:Menü içindeki komutlar ekrandaki bazı kutuların ve çubukların görünmesini ya da gizlenmesini sağlar.
  Resim menüsü: Paint programına özgüdür.
  Döndür/Çevir:çizimi yatay ve dikey döndürür.
  Uzat/Eğ:çizimi yatay ve dikey uzatabilmeyi,derece derece eğebilmeyi sağlar.
  Renkleri ters çevir:fotoğraflarda her rengin tersine dönüştürülmesini sağlar.
  Öznitelikler:çizim ölçüsü,siyah beyaz ya da renkli oluşuna ilişkin bilgi verir,çizim yapısı değiştirilebilir.
  Resmi temizleme:resmi yada çizimi silmemizi sağlar.
  Donuk çiz:çizimi saydamlaştırır.
  Renkler menüsü:Paint’e özgü ikinci menüdür,sadece renkleri düzenle komutu vardır.
  Renkleri düzenle:istenen nesne ya da zeminin rengini değiştirir.

  Paint programı düğmeleri:genellikle ekranın solunda yer alan Araç kutusu altında toplanmıştır.16 düğme(araç)bulunmaktadır.

  1.Serbest şekil seç:Kesilecek,taşınacak,kopyalanacak ya da silinecek alanı seçer.
  2.Seç:Serbest şekil seç komutundan farklı olarak,dikdörtgen biçiminde seçim olanağı verir.
  3.Silgi:Farenin tıklandığı bölgeleri artalan rengine döndürür.
  4.Renk doldurma:Üzerinde tıklanan nesne ve pikseli seçili renge boyar.
  5.Renk seçme:Özellikle renk paletinde yer almayan rengi seçmemizi sağlar.
  6.Büyüteç:Çizim yada resmin daha yakından görünmesini sağlar(en fazla %800).
  7.Kalem:Fare yardımıyla serbest çizim yapmak için kullanılır.
  8.Fırça:Kalem aracına benzer işlevi yerine getirir,daha fazla özellikleri vardır.
  9.Püskürtme:Farenin buluduğu yer merkez olmak üzere püskürterek boyar.
  10.Metin:Çizimin içine metin yerleştirmeyi sağlar.
  11.Çizgi:Fare yardımıyla bir doğru çizmeyi sağlar.
  12.Kıvrım:Kıvrımlı çizgiler çizmeye olanak sağlar.
  13.Dikdörtgen:Dikdörtgen çizmeyi sağlar.
  14.Çokgen:Birbiriyle bağlantılı serbest çizgiler çizmek için kullanılır.
  15.Elips:Elips ya da daire çizmek için kullanılır.
  16.Yuvarlatılmış köşeli dikdörtgen:Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen çizmeyi sağlar.

  Diğer Paint penceresi öğeleri:Paint programı ilk açıldığında ekrana gelen beyaz zemin çizim yapılan bölümdür.Bunların köşelerindeki siyah noktalar bu alanın boyutlarını değiştirmeyi sağlar.Paint programında sık kullanılan öğelerden biri de renk paletidir.Pencerenin alt bölümünde yer alan renk paleti,kullanılacak renkleri belirler.Renk paletinde yaygın olarak kullanılan 16 standart renk bulunur.Bu renklerden herhangi biri üzerinde çift tıklanarak rengi değiştirilir.
  —————————————————————————————————————-

  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1.SINIF 2.DÖNEM
  ÜNİTE 10 ÖZET
  Örgütlerde gerçekleştirilen işlerin büyük bölümü,çok miktarlardaki verilerin işlenmesini gerektirir.Düzenli olarak yönetilebilmesi için,verilerin sağlıklı bir şekilde kaydedilmesi,her değişikliğin gecikmeden ve doğru bir biçimde güncellenmesi gerekir.Her tablonun bir adı olmalıdır.
  KAYIT;bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesiyle elde edilir.Kayıtlar bir araya gelerek tabloyu oluşturur.Tablodaki kayıtları meydana getiren bölüme alan denir.
  Bir veri tabanı tablosunun herhangi bir satırında yer alan değerlerin toplamına KAYIT,sütununda yer alan değerlerin toplamına ALAN adı verilir.
  VERİTABANI;belirli bir amaca ulaşmak için gereken ve birbiriyle ilişkili tabloların tamamına veri tabanı denir.Örneğin bir işletmede çok çeşitli unsurlar hakkında veriler işlenir.Bu veriler uygun tablolar halinde düzenlenir,bütün bu tablolar bir araya geldiğinde işletmenin üretim veri tabanı oluşur.Örgüt içindeki her kullanıcı tabloların sadece belirli alanlarıyla ilgilidir,diğer alanlardaki veriler neler olduğu onun vereceği kararları etkilemez.Veri tabanlarının düzenlenmesi sırasında,farklı kullanıcıların ihtiyaçlarınında farklı olacağı hesaba katılmalıdır.
  Veri tabanlarında dikkat edilmesi gereken bir başka özellik,veri tekrarlarının en aza indirgenmesidir.
  Programlama bilmeyen bir kullanıcının veri tabanı tasarlayabilmesi,kurabilmesi ve yönetebilmesi için kullanılan bilgisayar yazılımlarına veri tabanı yönetim sistemi denir.Programlama bilgisi ihtiyacını oradan kaldırır,ancak veri tabanı yönetim kavramlarının bilinmesi ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
  GÜVENLİK VE TAMLIK:Bir veri yığınının veri tabanı olarak değer kazanabilmesi için öncelikle güvenliğinin ve tamlığının olması gerekir.Veri tabanı yönetim sistemleri,tabloların belirli alanların veya kayıtların tasarımcılar tarafından kitlenebilmesine olanak sağlayabilir.
  İLİŞKİLENDİRME VE İNDEKSLEME:Veri tabanlarını meydana getiren tablolar birbirleriyle ilişkilidir.Veriler birbirleriyle ilişkilendirilmedikçe veri tabanı niteliği kazanmış olmazlar.Veri tabanında ilişkilendirme özelliği ile işlemlerin tekrarlanması engellenir.Veri tabanı yönetim sistemleri,tablolar arasında ilişki kurmayı hızlandırmak ve işlemlerin daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak amacıyla tabloların belirli alanlarının indekslenmesini sağlar.
  SORGULAMA:Veri tabanı yönetim sistemlerinin,tablolardaki verilerin üzerinde belirli işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin sonuçlarını uygun biçimde raporlamaya izin vermesi gerekir.Veri tabanında belirli bir bilgiye erişmek için sorgulama yöntemi kullanılır.
  RAPORLAMA:Uzman bir programcı,veri tabanı yönetim sistemiyle oluşturulmuş olan bir veri tabanından istediği verileri kullanan hatta veri tabanındaki verileri güncelleştiren programlar yazabilir.Kullanıcılar genellikle programlama bilgi ve becerisine sahip değillerdir,bu tür kullanıcıların da çeşitli raporlar üretebilmelerini sağlar.
  VERİ TABANLARINI KULLANMA:Tablolar kullanılarak yapılan düzenleme işlemine ilişkisel veri tabanı adı verilir.Bunlardan birisi Microsoft Access dir.
  TABLO OLUŞTURMAK:Access programını açtığımızda görünen pencerenin sağ tarafında var olan veri tabanlarının listesi yer alır.Listenin altındaki Yeni başlığını seçerek yeni bir veri tabanı oluşturabiliriz.Yeni bir tablo oluşturulurken alan adı ve türü mutlaka belirtilmelidir.İsimden sonra türüde tespit edilir.Access te kullanılan veri türleri;Metin,sayı,not,tarih/saat,para birimi,otomatik sayı,evet/hayır,OLE nesnesi ve köprü’dür.Örneğin,matematiksel ifadelerde sayı türü,alfabetik ifadelerde,metin veri türü uygun olacaktır.
  TABLOYA VERİ GİRİŞİ:Tablolar oluşturulduktan sonra bunlara veri girişi için,ACCEES giriş bölümünde listelenen tablodan ilgili tabloyu seçip açmak gerekir.Birincil anahtar olarak belirlenen alan dışındakiler istenirse boş bırakılabilir,birincil alan olarak beirlenen alan kesinlikle boş bırakılamaz.Alana ilişkin veri türüne uygun,verilerin girilmesine olanak tanınır.Bir alan için veri türü sayı olarak belirlenmişse,bu alana alfabetik deer girmek olası değildir.
  —————————————————————————————————————-

  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1.SINIF 2.DÖNEM
  ÜNİTE 11 ÖZET

  BİLGİSAYAR AĞLARI:İki yada daha fazla bilgisayarın birbirlerine bağlanması sonucu oluşan yapıya bilgisayar ağı denir.Bigisayar ağı,birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin,ses,sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapı olarak da tanımlanabilir.Yazıcı,tarayıcı,yedekleme ünitesi gibi donanımlarda ağda bulunabilir.Bu tür kaynakları kendi üzerinden ağ kullanıcılarına açan cihaza ağ kaynak sağlayıcısı denir.

  Bilgisayar kaynağı terimi,herhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcılar tarafından kullanılan kapasiteyi tanımlamak için kullanılır.Bilgisayarın hızı,disk kapasitesi,yazıcı,tarayıcı vb. her biri bilgisayar kaynağıdır.

  Bilgisayar ağını kurulmasında temel neden bilgisayar kaynaklarının kullanıcılar tarafından paylaşılmasıdır.Bir ağa katılan bilgisayarların bütün kaynakları ağdaki diğer kullanıcıların kullanımına açılabilir.

  Fiyat/performans oranının düşmesi:Kişisel bilgisayarların hızları ve kapasiteleri arttıkça,büyük sistemlere göre,düşük fiyata daha yüksek performans elde edilmektedir.
  Performansın korunması:Kişisel bilgisayarlardan oluşan ağda her kullanıcı ağ üzerinden kaynakları kullanırken,eklenen her yeni kullanıcı diğer bilgisayarlarda yapılan işlerin hızını etkilemez.

  Güvenirliliğin artması:Bilgisayar ağı kritik kaynaklarda seçenekler sunarak,kullanım güvenirliliğini arttırır.
  Eklenebilir kaynaklar:Bilgisayar ağları üzerinden ulaşılabilen kaynaklara yenileri rahatlıkla eklenebilir.
  İşlem gücünün arttırılabilmesi:Tek bir sistem yerine,çok sayıda bilgisayarın kullanılması,işlem performansının arttırılabilmesini de kolaylaştırır.
  Bigisayar ağ öğeleri:Bilgisayar ağını oluşturabilmek için,bilgisayarların birbirlerine bağlanmaları gerekir.Bir bilgisayardan diğerine giden mesajlar,fiziksel bir ortam üzerinden hedefine ulaşır,yazılım bölümü gerçekleştirir.

  bilgisayar ağını oluşturan dört temel öğe:
  1.Fiziksel iletim ortamı
  2.İletim yönetemi
  3.İletim ortamı ile bilgisayar arasındaki ara yüz donanımı.
  4.Ağ işletim sistemi

  Bir ağın kurulmasında alınması gereken en önemli kararlardan biri kullanılacak fiziksel iletim ortamı konusunda yapılacak tercihtir.İletim ortamına göre iletim yöntemi belirlenir.Bunlar haberleşme için hangi yöntemlerin kullanılacağıdır.

  Bilgisayardan gönderilen mesajların,kodların yada komutların diğer bir bilgisayara iletilmesi,bir çeşit dönüştürme işlemi ile gerçekleştirilir.Bu arayüz donanımı ile sağlanır.
  Bir iletim ortamı üzerinden bir bilgisayarın diğerine mesaj gönderebilmesi için her iki bilgisayar üzerinde de çalışan bir yazılıma gerek duyulur.Bu yazılıma ağ işletim sistemi denir.Ağ kurulumu sırasında en son düşünülecek etken işletim sistemidir.

  Bir çok bilgisayar ağında geniş disk alanları,dosyalar,bilgiler,çeşiti hizmetler kullanıcıların ortak kullanımına açılır.Dosya sunucusu denilen,büyük bir disk alanına ve özel yazılımlara sahip olan bir bilgisayarın ağa eklenmesiyle gerçekleşir.Diğer kullanıcılar,dosya sunucusundaki disk alanını kullanabilirler.

  Bir şehirdeki,bir ülkedeki,bir kıtadaki bilgisayarların oluşturdukları ağa geniş alan ağı denir.Geniş alan ağları bir çok yerel ağın birleşiminden oluşur.Bir ağın diğerine fiziksel olarak bağlandığı noktalarda yönlendirici adı verilen cihazlar bulunur,görevleri mesajların bir ağdan diğerine geçişini sağlamaktır.

  FİZİKSEL AĞ İLETİM ORTAMLARI VE YÖNTEMLERİ:Ağlarda kulanılan iletim ortamları, ya kabloludur ya da havadır.
  a.Bakır kablolar:Bu kablolar üzerinden yapılan iletişimde,bir kablonun bir ucundan yayılan elektriksel sinyalin,kablonun iletken olması nedeniyle,bu kabloya bağlı bütün bilgisayarların arayüz donanımları sayesinde,mesajları alabileceği düşüncesine dayanır.Bir noktadan yayılan sinyal kablonun diğer ucuna ulaşırken zayıflar,kablonun çevresinde çalışan elektrikli cihazlar kablo üzerinde gürültü adı verilen bozulmalarda yaratabilr.Bakır kabloların iletişim mesafesi en fazla 100 metredir.

  b.FİBER OPTİK KABLOLAR:Bu kablolar,bir ucundan diğerine çok az kayıpla ışık iletebilen,insan saç telinden çok daha ince cam tellerdir.Kırılgandırlar,bundan dolayı,demet haline getirilen birden çok cam telin çevresine,sert bir kılıf geçirilerek zarar görmesi engellenir.En önemli özelliği uzun mesafeler arasında çok yüksek hızda iletişime olanak sağlamalarıdır.Dünyada bütün telefon ve iletişim şebekelerinde fiber optik kablolar kullanılır.Kıtalar arasında iletişim için,deniz altına fiber optik hatlar döşenir.

  c.Kablosuz iletişim:Kablosuz iletim konusunda iki teknoloji ön plana çıkar.Birincisi,insan gözünün algılayamayacağı bir renk olan kızıl ötesi ışık kullanarak iletişim sinyalleri gönderen teknoloji.İkincisi ise,radyo dalgaları kullanıan teknolojidir.Radyo dalgalarının iş ortamı dışına çıkıp başka bilgisayarlar tarafından algılanması riski vardır.Kablosuz iletişim hızları,bakır ve fiber optik kabloya göre düşüktür.

  AĞ ARAYÜZ DONANIMI:Bir bilgisayardan diğerine gönderilen mesajları iletim ortamına aktaran ve iletim ortamından gelen sinyalleri deeğrlendirerek ağ işlertim sisteminin anlayabileceği komutlar haline getiren donanım öğelerne ara yüz donanımı denir,ağ kartı(network) da denir.Bilgisayarlar ,modem ile telefon şebekesi üzerinden haberleşir.

  AĞ İŞLETİM SSİTEMİ:Bilgisayarın diğer bilgisayarlardaki kaynaklara ulaşımını,işletim sisteminin özelliklerine eklemeyi sağlayan yazılımdır.

  Bilgisayar ağında,kullanıcıların adlarını ve şifrelerini girerek ağ kaynaklarına ulaştıkları ve kullandıkları zaman aralığına oturum denir.
  Ağ kullanıcılarını tanımlama ve kaynakları paylaşıma açma sorumluluğu Ağ yöneticisinin kontrolündedir.İsim şifre gibi bilgilern durduğu bilgisayara,ağ alan sunucusu denir.

  AĞ TÜRLERİ:
  1.Coğrafi dağılıma göre bilgisayar ağları:iki gruptur.
  a.Yerel alan ağları:Bir oda,bir bina ya da üniversite içerisindeki bilgisayarların birbirleriyle bağlanmasıyla oluşan ağlardır,kısa mesafe ağlardır.Yerel alan ağlarında bağlantı Ethernet yada Andaç teknolojisinde olabilir.Ethernet yaygın olanıdır.Ethernet adı verilen ağ kartı arayüz olarak kullanılır.Andaç da,bilgisayarlar halka şeklince dizilirler.
  b.Geniş alan ağları:Geniş bir coğrafya alanına yayılmış,birden çok yerel alan ağı içeren ağlardır.Özel amaçlı bilgisayar sistemlerine yönlendirici(reuter)denir.
  Yerel alan ağlarının bağlantı noktaları,geniş alan ağlarında tek bir merkezde toplanr.Bu merkeze ağ omurgası denir.

  AĞ TOPOLOJİSİNE GÖRE BİLGİSAYAR AĞLARI:Ağ topolojisi,bilgisayar arasında bağlantıların şeklidir.
  a.Veri yolu topolojisi:Veri yolu ağlarında cihazları birbirine bağlamak için bütün bilgisayarlara uğrayan doğrusal bir omurga kullanır.Tek bir kablo bu ortak haberleşme ortamını sağlar.Ağın parçası olan cihazlar,bu kabloya ağ bağlantı kartı üzerinden bağlanır.Kablo en azla 100metredir.Arttırmak için,tekrarlayıcı ve köprü adı verilen iki ayrı cihazdan yararlanılır.
  b.Halka topolojisi:Bu topolojde bütün bilgisayarlar kapalı bir halka üzerinde yer alır.
  c.Yıldız topolojisi:Bu topolojide bilgisayarlar,bir bağlantı cihazı üzerinden bağlıdırlar.UTB bakır kablolarla bağlıdır.Uzunluk en fazla 100mt.Bilgisayarların bağlandığı ağ cihazı üzerinde en az 8 adet uç bulunur.Her birine bir bilgisayar bağlanır,ağ cihazlarının,ağ göbeği(hub) ve ağ anahtarı olmak üzere 2 çeşittir.Göbek (hub) cihazı,bir uçtan gelen bir mesajı diğer uçların hepsine gönderir.Ağ anahtarıysa,bir uçtan gelen mesajı,sadece bunu alacak bilgsayarın bağlı olduğu uca kopyalar.Bu topolojide ethernat kullanılır.Ethernet kartı iletişim mesafesini iki kat arttırır.İki bilgisayar arasındaki uzaklık 200metre olabilir.
  d.Ağaç topolojisi:Bu tür ağlar,birden fazla sayıda yıldız topolojide bulunan alt ağı tek bir ağ altında toplar.En üstte bulunan anahtar cihazın altında başka anahtarlar ya da göbekler bağlanarak,alt ağlar birbirine bağlanır.Tüm göbek ve ağ anahtarlarının bağlandığı en üstteki anahtara ağ omurga anahtarı denir.
  e.Örgü topolojisi:Bu tipte,mesajın gönderileceği tek bir yol bulunmaz,Alternatif yol sayısı fazladır.Geniş ağlarda kullanılır.
  Bilgisayar ağlarında hız:Hız,bilginin ne kadar çabuk bir yerden diğerine aktarılmasıyla ilgilidir.Bilgisayarlar elektriksel yada ışık olarak gelen sinyalleri 0 ve 1 e çevirirler.Bunlardan her birine Bit adı verilir.8 tanesi birleşerek baytları oluşturur.

  Bilgisayar ağlarının hızı 1 saniyede bir yerden diğerine aktaran bit sayısıyla ölçülür.BPS ağ hızları genellikle Megabit/saniye MBPS cinsinden ölçülür.1000Mbps hıza 1 Gigabit(gbps) denmektedir.Asıl hız kavramı,bir saniyede kaç tane mesaj gönderildiğiyle ölçülür.
  —————————————————————————————————————–

  HAZIRLAYAN : Muykom

  Posted by admin | 20 Mart 2012, 10:32

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: