//
Bizans Tarihi

Bizans Tarihi – 1.Sınıf 2.Dönem Dersi
Ara Sınav Sorumluluk Ünitesi: 01-05
Dönem Sonu Sorumluluk Ünitesi: 01-10
Dersin Kredisi : 5

Tartışma

Bizans Tarihi’ için 5 yanıt

 1. 1-) Bizans İmparatorluğu olarak adlandırılan devlet………….İmparatorluğu’nun bir devamıdır.
  A O Roma
  B O Sasani

  2-) Ancak Bizans’ın …………….’dan ne zaman ayrıldığı konusu tartışmalıdır.
  A O Roma
  B O Sasani

  3-) Bununla birlikte pek çok tarihçi Bizans İmparatorluğunun başlangıcını İstanbul’un……… yılında inşa edilmeye başlamasıyla almaya ve ……….yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethiyle bitirmeye eğimlidir.
  A O 324 – 1453
  B O 352-1453

  4-) Bu yönüyle bakıldığında ………asırdan fazla yaşayan bir devletin tarihi söz konusudur.
  A O 12
  B O 11

  5-) Bizans denilen imparatorluğun ………….sınrları her zaman aynı olmamıştır.
  A O coğrafi
  B O siyasi

  6-) 6. yüzyılda ………. Denizinden……..kıyılarına kadar ulaşan bir Bizans’la karşılaşırken ……….. yüzyılda ise İstanbul ve çevresi ile Mora’nın bir kısmına hakim olabilen bir şehir devletiyle yüz yüze geliyoruz.
  A O Adriyatik – Murat-16
  B O Adriyatik – Fırat -15

  7-) Bununla birlikte ………….. tarihinin geçtiği coğrafyanın genel bir tanımı da yapılabilir.
  A O Bizans
  B O Helen

  😎 Ortaçağın uzun bir diliminde………’ın hakim olduğu ……… ana bölgeden söz edilebilir.
  A O Bizans – dört
  B O Bizans – iki

  9-) Bunlar Anadolu’da …………..ve İstanbul, ……….’da ise modern Yunanistan’ın bir bölümü ile bazı Ege adaları olarak söyleyebiliriz
  A O Batı Anadolu bölgesi -Doğu anadolu
  B O Batı Anadolu bölgesi -Balkanlar

  10-) ………. yüzyılda Bizans, İspanya, İtalya, Balkanlar, Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır ve Kartaca’nın da yer aldığı ………….’a kadar uzanan bir coğrafyaya hakimdi.
  A O Altıncı -Tunus
  B O Yedinci -Tunus

  11-) Bu dönemde batı sınırını ………Okyanusu, kuzey sınırını ……..nehri, doğu sınırını ……….. İmparatorluğu, güney sınırını da Akdeniz ve Magribî…………. sahilleri oluşturuyordu.
  A O Atlas -Tuna -Pers- Afrika
  B O Atlas -Tuna -Pers- mısır
  C O Atlas -Fırat-Pers- Afrika
  D O pasifik -Tuna -Pers- Afrika
  E O Atlas -Tuna -Helen- Afrika

  12-) ……….yüzyılda ……. yılında İslamiyetin doğuşu ile ………. yüzyıl içinde Mısır, Filistin, Suriye, Güney ve Doğu Anadolu’nun önemli bir bölümü …………eline geçmiştir.
  A O 7 – 622 – yarım -Müslümanların
  B O 7 – 622 – yarım -Hiristyanların
  C O 7 – 623 – çeyrek -Müslümanların
  D O 8- 622 – yarım -ermenilerin
  E O 9 – 622 – yarım -Müslümanların

  13-) 9. yüzyıla gelindiği zaman ise Roma şehri de dahil olmak üzere Batı Balkanlara kadar eski Batı Roma toprakları ……….asıllı krallıkların olmuştur.
  A O helen
  B O Cermen

  14-) Böylece Bizans’ın batı sınırını ……….. Okyanusu değil ……….. doğru uzanan Balkan dağları belirlemiştir.
  A O Atlas – Pasifik
  B O Atlas – Adriyatike

  15-) Kuzey sınırını oluşturan ………..ise defalarca bu sınırı aşan ……. ve ……. kavimleri tarafından bozulmuştur
  A O Tuna -Slav-Türk
  B O Fırat -cermen-Türk

  16-) 7. yüzyıldan sonra ……………Tuna’nın güneyinde yerleşerek Bizans’ın komşuları haline gelmiştir.
  A O Yunanlar
  B O Bulgarlar

  17-) ……… yüzyılın ve …………. yüzyılın başında Bizans, Balkanlar ve Anadolu’da kaybettiği toprakların önemli bir bölümünü ele geçirmiştir.
  A O 10. – 11.
  B O 9. -10 .

  18-) Ancak 11. yüzyılın sonunda …………….Malazgirt Savaşını takip eden yıllarda …………….. Türkleri Marmara sahillerine kadar gelmişlerdir.
  A O 1453 – Selçuklu
  B O 1071 – Selçuklu

  19-) ………….. yüzyılın başında yaşanan ………. Haçlı Seferiyle İstanbul işgal edilmiş, Yunanistan coğrafyasında …….. Devletleri kurulmuştur.
  A O 14.-III.-Latin
  B O 13.-IV.-Latin

  20-) Eski Bizans’tan ……………’da, ……….. bölgesinde ve………’te olmak üzere üç devletçik ortaya çıkmıştır.
  A O Trabzon -Epir – İznik
  B O İstanbul -Epir – İzmir

  21-) Bitinya ve …………… bölgesiyle sınırlı kalan Bizans …………yılında İstanbul’u tekrar alarak Bizans coğrafyasını genişletmeye çalışmıştır

  A O Doğu Anadolu -1262
  B O Batı Anadolu -1261

  22-) Ancak ………….Anadolu’daki topraklarını Anadolu …………beyliklerine ve Osmanlıya kaptırırken Balkanlardaki topraklarının büyük bir kısmını …….ve Bulgarlar ele geçirmiştir.
  A O Batı – Türkmen – Sırplar
  B O Doğu – Türkmen – araplar

  23-) ………….’de İstanbul alındığında Bizans İstanbul ve çevresiyle sınırlı ancak mazisinin ihtişamlı günlerinde örülmüş güçlü surlara sahip küçük bir şehir devleti konumundaydı.
  A O 1071
  B O 1453

  24-) Bu tarihi süreç içinde sözkonusu coğrafyada yaşayan Bizanslılar için onların döneminde ve daha sonra tarihlerinin yazımında bir takım …………….. kullanılmıştır.
  A O kavramlar
  B O ön yargılar

  25-) Bu kavramlar arasında ………../………../………./…………. ve Yunan terimlerini açıklamak Bizans tarihini öğrenmemize katkıda bulunacaktır.
  A O Bizans, Rum, frenk, mellas
  B O Bizans, Rum, Grek, Hellas

  26-) Günümüzde …………… diye adlandırılan devlet kendisi için bu kavramı kullanmamıştır.
  A O Bizans
  B O Helen

  27-) Bizim Bizans olarak isimlendirdiğimiz devlet ve kişiler kendileri için …………tabirini kullanmışlardır.
  A O Afrikalı
  B O Romalı

  28-) Çünkü gerçekte Bizans, ………….. Devleti idi.
  A O Doğu Roma
  B O Batı Roma

  29-) Hatta ……… yüzyıla kadar içinde ………. şehrinin de yer aldığı ………..Avrupa bölümü ……….kabileleri tarafından işgal edilmiş olmasına rağmen……., devlet düşüncesi olarak buraları dahi Roma Devletinin bir parçası olarak görüyordu.
  A O 6. – Roma – Batı – cermen – bizans
  B O 6. – Romanya – Doğu – cermen – helen

  30-) Bundan dolayı ……….’nın devamı olarak algıladıkları için kendilerini ………..yani Romalı olarak görüyorlardı.
  A O Roma – Romi
  B O Roma – Rovi

  31-) İstanbul şehrinin …………… yılında inşa edildiği şimdiki ………….civarında bulunan eski Antik Yunan kolonisi …………..olarak adlandırılıyordu.
  A O 331 – Sarayburnu -Bizantion
  B O 330 – Sarayburnu -Bizantion

  32-) Çok sık olmamakla birlikte devletin başkenti…………..içinde zaman zaman Bizantion tabiri kullanılıyordu.
  A O Trabzon
  B O İstanbul

  33-) İstanbul’da yaşayanlar da yine nadir olmakla birlikte İstanbullu manasında…………….. olarak ifade edilebiliyordu.
  A O Bizanzeros
  B O Bizantios

  34-) Dolayısıyla …………….. tabiri sadece coğrafi bir bölgeyi işaret etmek ve İstanbul’da yaşayanları göstermek için kullanılmış bir tabirdir.
  A O Moras
  B O Bizans

  35-) Ancak ………… yılında İstanbul’un fethi ile …………. Roma Devleti, tarihin bir konusu haline geldiği zaman bu devletin nasıl adlandırılacağı sorunu yaşandı.
  A O 1453 -Doğu
  B O 1453 -Batı

  36-) Tarihçiler, Roma dedikleri zaman ………….. yüzyılda Roma şehri ve çevresinde kurulan devlet akla geliyordu.
  A O M.Ö. 8.
  B O M.Ö. 7.

  37-) ……………. Roma daha çok Roma’nın devamı olarak algılanıyordu.
  A O Batı
  B O Doğu

  38-) ……….. yüzyıldan itibaren …….ve…….. İmparatorluğu’ndan pek çok şey taşımakla birlikte kendine özgü bir sistem oluşturan …. Roma İmparatorluğu’nun diğerleriyle karışmaması için 16. yüzyıldan itibaren Bizans tabiri kullanılmaya başladı.
  A O 7.-Roma – Doğu Roma – kuzey
  B O 7.-Roma – Batı Roma – Doğu

  39-) ………..yılında ………Historiae Byzantinae adlı seriyi başlatan Alman tarihçi Hieronymus ………., Bizans tabirini Doğu Roma İmparatorluğu için kullanarak bu tabiri bilim dünyasına yerleştirdi.
  A O 1557-Corpus -Wolf
  B O 1556-Curpus -Wolf

  40-) ………. Roma İmparatorluğu’nun sakinleri için ……….teriminin kullanılması ise ancak …………. döneminde Avrupa’da kullanılmaya başlandı. (Mango, 2008, s. 9)
  A O Batı- Bizantinus – Reform
  B O Doğu – Bizantinus – Rönesans

  41-) ……….. Devletin yıkılışından sonra tarihçiler tarafından _______ olarak isimlendirilen ________ Roma

  A O Rum -Bizans-Batı
  B O Rum -Bizans-Doğu

  42-) İmparatorluğu, resmî dilinin ………… olduğu 7. yüzyıla kadar kendini Roma İmparatorluğu manasında ……………şeklinde adlandırıyordu.
  A O Latince -Imperium Romanum
  B O Latince -Imperium Rondayum

  43-) İmparatorluğunun resmî dilinin ________ yüzyıldan sonra _________ dönüşmesinden sonra
  A O 8’inci -Yunancaya
  B O 7’inci -Yunancaya

  44-) ………… Roma İmparatorluğu kendini ……….. ton Romeon yani Roma İmparatorluğu olarak isimlendirdi.
  A O Doğu -Vasilia
  B O Doğu -Mosilia

  45-) Bu imparatorlukta yaşayanlar da kendilerini Romalı anlamında ………. ülkelerini de Romalıların yaşadığı topraklar manasında ………….. olarak adlandırdılar.
  A O Roni -Ronania
  B O Romi -Romania

  46-) İslam Dünyası’nda ise Romalılar için ……… kelimesinin kullanımına Ku-ran-ı Kerim’de rastlanır.
  A O Rûm
  B O Rûn

  47-) Rum suresinin ………..ayetinde Rum sözcüğü geçer ve sureye adını verir.
  A O ikinci
  B O birinci

  48-) Arap kaynaklarında
  Bizans imparatorlarının sıfatı için …………’r-Rûm, ‘………..’r-Rûm,

  A O Meliku – paçimu
  B O Meliku – Azîmu

  49-) Arap kaynaklarında
  Akdeniz’i ifade etmek için …………..’r-Rûm

  A O Sahru
  B O Bahru

  50-) Arap kaynaklarında
  Bizans ülkesini anlatmak içinde ………..’r-Rûm veya ………’r-Rûm, tamlamalarının kullanıldığı görülür (Demirkent 1998, s. 212).

  A O Bilâdü -Arzu
  B O Bilâdü -Ahu

  TEST :bizans tarihi sayfa 11+12

  1-) A 2-) A 3-) A 4-) B 5-) A 6-) B 7-) A 😎 B 9-) B 10-) A 11-) A 12-) A

  13-) B 14-) B 15-) A 16-) B 17-) A 18-) B 19-) B 20-) A 21-) B 22-) A 23-) B 24-) A

  25-) B 26-) A 27-) B 28-) A 29-) A 30-) A 31-) B 32-) B 33-) B 34-) B 35-) A 36-) B

  37-) A 38-) B 39-) A 40-) B 41-) B 42-) A 43-) B 44-) A 45-) B 46-) A 47-) A 48-) B

  49-) B 50-) A

  HAZIRLAYAN : SERKAN AKMEŞE

  Posted by admin | 31 Ocak 2012, 20:53
 2. Emeğiniz için teşekürler

  Posted by Abdulkadir Güneş | 31 Ocak 2012, 21:05
 3. bizans tarihi 1.ünite

  1.roma imparatorluğunun devamı olarak bilinen devlet
  cevap: bizans imparatorluğu

  2.bizans imparatorluğunun başlangıcı ve sonu
  cevap:324 başlangıcı 1453 yıkılışı

  3.330 yılında inşaa edildiği şimdiki Sarayburnu civarında bulunan eski antik yunan kolonisi ne olarak adlandırıldı
  cevap:Bizantion

  4.bizansın başkenti
  cevap:bizantion

  5.bizans tarihi ne zaman kullanılmaya başlandı
  cevap:doğu roma imparatorluğu diğerleriyle karışmaması için 16.yy dan itibaren bizans tarihi kullanılmaya başlandı

  6.1557 yılında Corpus Historiac Byzantinae adlı seriyi başlatan alman tarihçi kimdir
  cevap:Hieroniymus Wolf tur

  7.bizans tarihini dogu roma imparatorluğu için kullanarak bu tabiri bilim dünyasına yerleştiren kimdir
  cevap:Hieroniymus Wolf tur

  8.doğu roma sakinleri için Bizantinus teriminin kullanılması ne zaman olmuştur
  cevap: rönesans dönemimde Avrupa da kullanılmaya başlanmıuştır

  9.(bizans)doğu roma imparatorluğunun resmi dili
  cevap:latince

  10.roma imparatorlugu manasına gelen kelime
  cevap:imperium romanum

  11.romanın 7.yy sonra dili
  cevap:7.yy dan sonra Yunanca ya dönmüştür

  12.7.yy dan sonra dili yunanca olan ROMA kendini nasıl isimlendirmiştir
  cevap:vasilia ton romeon(roma imp)

  13.roma imp yaşayanlar kendilerini ne olarak adlandırdı
  cevap:romalı anlamına gelen romi olarak

  14.romalılar kendilerine romi adı verip ülkelerine ne adı vermişler
  cevap:kendilerine romi ülkelerine Romalıların yaşadığı topraklar manasına gelen Romania olarak adlandırmışlar

  15.islam dünyasında romalılara verilen ve kuran-ı kerimde de adı geçen kimlerdir
  cevap:Rum

  16.arap kaynaklarında bizans imparatorlarının sıfatı için ne denirdi
  cevap:meliku’r rum Azimur rum
  akdenizi ifade etmek için: babru’r rum
  bizans ülkesini anlatmak için: biladür’r rum veya Arzu’r rum tamlamaları kullanılırdı

  17. kocası IV.leo’nun 780 yılında ölümü üzerine küçük yaştaki oğlu VI.konstantinos’un önce naipliğini üstlenmiş sonra da iktidar için öz oğlunu öldürtmüş olan imparatoriçe kimdir
  cevap: İrini

  18.fatih sultan mehmet istanbulu feth ettikten sonra hangi ünvanı almıştır
  Cevap : kayser-i rum ünvanını almış

  HAZIRLAYAN : SERPİL SANCAK

  Posted by admin | 01 Şubat 2012, 08:08
 4. BİZANS TARİHİNE AİT BAZI KAVRAMLAR

  Bizans İmparatorluğunun başlangıcını İstanbul’un 324 yılında inşa edilmeye başlamasıyla almaya ve 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethiyle bitirmeye eğimlidir.

  6. yüzyılda Adriyatik Denizinden Fırat kıyıları­na kadar ulaşan bir Bizans’la karşılaşırken 15. yüzyılda ise İstanbul ve çevresi ile Mora’nın bir kısmına hakim olabilen bir şehir devletiyle yüz yüze geliyoruz. Bu­nunla birlikte Bizans tarihinin geçtiği coğrafyanın genel bir tanımı da yapılabilir. Ortaçağın uzun bir diliminde Bizans’ın hakim olduğu iki ana bölgeden söz edile­bilir. Bunlar Anadolu’da Batı Anadolu bölgesi ve İstanbul, Balkanlar’da ise modern Yunanistan’ın bir bölümü ile bazı Ege adaları olarak söyleyebiliriz.

  Yunanistan coğrafyasın­da Latin Devletleri kurulmuştur.
  Üç devletçik ortaya çıkmıştır
  Eski Bizans’tan Trabzon’da
  Epir bölgesinde
  İz­nik’te

  13. yüzyılın başında yaşanan IV. Haçlı Seferiyle İstanbul işgal edilmiş, Yunanistan coğrafyasın­da Latin Devletleri kurulmuştur.
  Bizans
  Günümüzde Bizans diye adlandırılan devlet kendisi için bu kavramı kullanmamış­tır. Bizim Bizans olarak isimlendirdiğimiz devlet ve kişiler kendileri için Romalı ta­birini kullanmışlardır.Çünkü gerçekte Bizans, Doğu Roma Devleti idi

  Bundan dolayı Ro-ma’nın devamı olarak algıladıkları için kendilerini Romi yani Romalı olarak görü­yorlardı. İstanbul şehrinin 330 yılında inşa edildiği şimdiki Sarayburnu civarında bulunan eski Antik Yunan kolonisi Bizantion olarak adlandırılıyordu.

  1557 yılında Corpus Historiae Byzantinae adlı seriyi başlatan Alman tarihçi Hie-ronymus Wolf, Bizans tabirini Doğu Roma İmparatorluğu için kullanarak bu tabiri bilim dünyasına yerleştirdi

  Rum
  Devletin yıkılışından sonra tarihçiler tarafından Bizans olarak isimlendirilen Doğu Roma İmparatorluğu, resmî dilinin Latince olduğu 7. yüzyıla kadar kendini Roma İmparatorluğu manasında Imperium Romanum şeklinde adlandırıyordu. İmpara­torluğunun resmî dilinin 7. yüzyıldan sonra Yunancaya dönüşmesinden sonra Do­ğu Roma İmparatorluğu kendini Vasilia ton Romeon yani Roma İmparatorluğu ola­rak isimlendirdi.

  Bu imparatorlukta yaşayanlar da kendilerini Romalı anlamında Romi
  ülkelerini de Romalıların yaşadığı topraklar manasında Romania olarak ad­landırdılar.
  İslam Dünyası’nda ise Romalılar için Rûm kelimesinin kullanımına Ku-ran-ı Kerim’de rastlanır. Rum suresinin ikinci ayetinde Rum sözcüğü geçer ve su­reye adını verir
  Türk Dünyasında ise Bizans’tan bahseden ilk yazılı kaynak Göktürk yazıtlarıdır.
  Selçuklular ve Osmanlılar da Arapların kullandığı Rûm ke­limesini benimsemiştir

  GREK
  I. Mihail 812 yılında imzalanan Aachen Antlaşmasıyla Kuzey İtalya ve Adriyatik’teki bazı toprakların iade edilmesi karşılığında fiarlman’ın Roma imparatoru sıfatını kendi­siyle birlikte kullanabileceğini kabul etti

  HELLAS
  Günümüzde Yunanistan Devletinin kendi topraklarını tanımlamak için kullandığı Hellas kelimesi, Bizans döneminde Selanik ile Atina arasında kalan bölge için kul­lanılıyor
  Hellas kelimesinin siyasi bir mana kazanması 1204 yılında gerçekle­şen IV. Haçlı Seferinden sonra olur.
  1204’den sonra Hel-las ve Hellen kelimeleri daha yoğun olarak kullanıldı. Bundan dolayı bazı tarihçi­ler, Bizans’ın 1204 yılında sona erdiğini ve bu tarihten sonra modern Yunan tarihi­nin başladığını iddia ettiler

  YUNAN
  Anadolu’da İo-nia bölgesinde yaşayanlarla temas kuran ilk doğulu toplum Persler olur

  BİZANS DEVLETİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  Bizans Devleti’ni Roma İmparatorluğu’ndan ayıran genel özellikleri vardır.
  Bu özellikleri
  Yeni Roma olarak anılan İstanbul şehri,
  Hıristiyanlığın resmî din olarak kabul edilmesi,
  antik Yunan kültürünün bazı değerlerine sahip çıkılması ve 7. yüz­yıldan sonra Latinlikten uzaklaşma manasına gelen delatinizasyon politikasının iz­lenmesine rağmen Roma devlet geleneğinin sürdürülmesidir,

  Antik Yunan Kültürü

  İskender’in imparatoluğu bütün imparator­luklar gibi çok dililiği, çok etnik yapıyı ve çok inancı içeriyordu. Bu çokluk için­de kini glosa olarak adlandırılan ortak anlaşma dili, Yunanca olmuştu

  İskender’in ölümü ile KURULAN KARALLIKLAR
  Balkanlarda Makedonya Krallığı,
  Bergama ve çevresinde Attalid Krallığı (M.Ö, 283-133)
  Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinde Kommagene Kral­lığı (M.Ö. 162-M.S. 17
  Güney-doğu Akdeniz ve Suriye’de Selefki Krallığı (M.Ö. 305-64) kurulmuştur,

  7. yüzyılda Yunanca, Bizans Devletinin resmi dili hale geldi.

  Bizans’a karşı yapılan askeri seferler esnasında ele geçirilen Bizans şehirlerinde Antik Yunan kültürüne ait yazmalar toplanmış, Bağdat’a götürülmüş, burada 80 yakın Antik Yunan bilgin ve filozofunun eseri Arapçaya çevrilerek korunması ve daha geniş kitlelere aktarıl­ması sağlanmıştır. Özellikle Aristo’nun İslam dünyasında etkisi çok büyük olmuş ve kendisi ilk öğretmen manasına muallimü’l-evvel unvanıyla anılmıştır.

  Roma Devlet Geleneği

  İstan­bul’daki imparatorluk sarayı Roma’daki Palatine tepesinde yer alan Augustus Sara­yı model alınarak oluşturuldu. Saray, büyük tören salonları, imparatorluk ailesinin ve hizmetkârlarının yaşam alanlarını, hamam, garnizon, kilise, merkezi yönetimin pek çok bürosunu da içeriyordu. Bu sarayda büyük bir kütüphane bulunuyordu ve imparatorun çocuklarına eğitim verilen yer olarak kullanılıyordu. Saray kütüp­hanesi imparatorlara bilgi kaynağı olarak hizmet VERİRDİ

  Roma geleneğinden alınan bu unsurlar yeni başkent İstanbul’a taşındığı zaman, şehir, yeni Roma manasında Neva Roma olarak adlandırıldı.

  ORTODOKS HRİSTİYANLIK
  Pavlikanizm ve Bogomilizm:
  9. yüzyılın ortasında Doğu Anadolu’da ortaya çıkan ve muhtemelen ilk savunucularından birisi olan Samsatlı Pavlos’un adı verilen
  Pavlikanizm/Pavlosçuluk, düalist ve yeni maniheist unsurların Hıristiyanlıkla karışımı sonucu ortaya çıkmıştır. 870’lerde Abbasi halifeleriyle işbirliği yaparak Bizans’a karşı mücadele eden Pavlosçuları Bizans, Doğu Anadolu’dan alarak Balkanlara iskan etmiştir. Pavlosçuluk Balkanlardan kattığı yeni unsurlarla Slav arasında Bogomilizm adıyla yer bulmuştur.

  İSTANBUL
  I. Konstantinos (306-337) başkenti İstan­bul’a taşıma kararı aldı
  11 Mayıs 330 tarihinde İstanbul resmen Bizans’ın başkenti oldu. Şe­hir, kurucusunun adına izafeten Konstantin’in şehri manasında Konstantinopolis adıyla anıldı.
  Pek çok tarihçi, Bi­zans Devletinin başlangı noktası olarak İstanbul’un kurulmasını alırken bitiş tarihi olarak İstanbul’un fethini gösterdi.

  BİZANS TARİHİNİN DÖNEMLENDİRİLMESİ
  Bizantinistler : bizansın kuruluş tarihlerinin istanbulun başket yapılması gibi olaylarlan kurulusunun başlamadığını öngeren akımdır.
  Bundan dola­yı onlar için Bizans’ın başlangıç noktası Heraklios’un 610 yılında tahta çıkışı ya da 711 yılında III Leonün imparator olması olayı Bizans’ın başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Bizans devletinin başlangıç noktasıyla ilgili enteresan bir görüş de 1204 yılı olduğudu
  Bizans’ın başlangıç ve bitiş tarihi olarak en çok itibar edi­len görüş ise Bizans’ın 11 Mayıs 330 yılında başladığı ve 29 Mayıs 1453 tarihinde bittiğidir. Bu görüşe göre Bizans devleti 1123 yıl varlığını sürdürmüştür

  Bizans Tarihinin Hanedanlara Göre Tasnifi

  Bu tasnife göre Bizans devletinin dönemlerini
  306 – 363 Konstantinos,
  364 – 457 Valens ve Teodosios,
  457 – 518 Leon,
  518 – 578 İustinianos,
  610 – 711 Heraklios,
  717 – 802 Suriyeli (İsavrian) Leon,
  820 – 867 Amorion,

  Bizans Tarihinin Kronolojik Tasnifi
  Kronolojik ya da klasik yaklaşıma göre Bizans imparatorluğu tarihi üç ana döne­me ayrılır. Bunlar
  284 – 717 yılları arasında erken Bizans dönemi tarihi,
  717 – 1204 seneleri arasında orta Bizans dönemi
  1204 – 1461 yılları arasında geç Bizans dö­nemidir
  erken Bizans dönemi
  Dioklitianos’un tetrarşi yöne­timine geçerek başkenti İzmit’e taşıması, İstanbul’un inşası ve başkent olarak ilan edilmesi,
  II. Teodosios (408 – 450) zamanında İstanbul surlarının inşası ve İstanbul üniversitesi’nin kurulması, Roma şehrinin Cermenler tarafından alınması ve Batı Roma topraklarının kaybı, I. İustinianos (527 – 565) döneminde İtalya, Güney İs­panya, Kuzey Afrika’da Bizans egemenliğinin tekrar kurulması ve Aya Sofya’nın in­şası, 610 yılında Heraklios’un tahta çıkması, Sasanilerle savaş, tema sistemin uygu­lanması ve Bizans’ın Mısır, Filistin, Suriye, Güneydoğu ve Doğu Anadolu toprakla­rını Müslüman Araplara kaptırması ile Balkanlardaki Slav istilası sayılabilir.

  Orta Bizans dönemi ise Süryani asıllı Leon hanedanının tahta çıkmasıyla baş­lar. Bu dönemin önemli olayları arasında ikonoklazma hareketi Anadolu’daki Müslüman ilerleyişinin durdurulması ve 1025 yılında ölen Makedonya haneda­nından II. Vasil’in Bizans otoritesini Anadolu’da ve Balkanlar’da tekrar kurması, II. Vasil’den sonra Bizans devletinin zayıflama sürecine girmesi, 1071 yılında Selçuklulara karşı Malazgirt’te ve 1176 yılında Miriokefalon’da alınan yenilgiler ve 1204 yılında Haçlıların İstanbul’u işgali gösterilebilir”””””””””””””””

  Geç Bizans döneminin: önemli olayları arasında 1204 Latin işgali sonucunda Bi­zans’ın devamı olduğunu iddia eden Trabzon, Epir ve İznik’te yeni devletçiklerin ortaya çıkması, İstanbulla birlikte Selanik, Tiva, Atina ve Mora’da Latin dukalıkları­nın kurulması, 1261 yılında İstanbul’un son Bizans hanedanı Paleologoslar tarafın­dan ele geçirilmesi, Anadolu’da Osmanlılar, Balkanlarda Sırp ve Bulgarlarla müca­dele, Bizans devletinin İstanbul ve çevresiyle sınırlı bir şehir devletine dönüşmesi ile İstanbul’un 1453 yılında fethi sıralanabilir.

  Bizans Tarihinin Sosyal ve Kültürel Olaylara Göre Tasnifi
  Bu tasnife göre Bizans imparatorluğu 5 döneme ayrılır. Bunlar
  geç Roma impara­torluğu dönemi,
  karalık çağ dönemi, gelişme dönemi,
  Batılılaşma ve İznik impara­torluğu dönemi
  Boğazlar imparatorluğu dönemleridir.

  Karanlık çağ olarak adlandırılan dönem
  Antik Roma kültürü bu dönemde Orta Çağ Bizans dünyasına dönüşmüştür.

  Boğazlar imparatorluğu dönemi 1261 – 1453 yılları arasını kapsar

  Batılılaşma ve İznik imparatorluğu dönemi 1000 ila 1261 yılları arasını kapsar

  Gelişme dönemi, 800/850 ila 1000 yılları arasındaki dönemi kapsar.

  BİZANSIN KOMŞULARI

  franklar,Lombardlar,vandallar,Gotlar cermen kökönli halktır
  Cenevizliler ise liman kentidir

  Kitabın bi boka yaramadığı özet

  Bizans tarihi anlatılırken yaklaşık bin asırdan faz­la yaşamış olan devletin sakinleri Bizans, Rum, Grek, Hellas ve Yunan tabirleriyle ifade edilmek­tedir. Bu ifadeler arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Bizans kelimesi devletin yaşadığı dö­nemde tüm imparatorluk tebaası için kullanılma­mıştır. Bu tabir Bizans devleti yıkıldıktan sonra tarihçiler tarafından kullanılan bir sözcüktür. Bi­zim Bizanslı dediğimiz insanlar kendilerini Ro­malı (Romi) olarak isimlendiriyorlardı. Bu keli­me doğu kaynaklarında Rum olarak telaffuz edil­miştir. Grek kelimesi ise siyasi olarak Kutsal Ro­ma – Cermen imparatoru Şarlman’ın 800 yılında kendisini Roma imparatoru ilan etmesinden son­ra yoğun olarak kullanılmıştır. Şarlman’ın amacı Latinlerin hizmetkârı manasındaki Grek kelimesi ile birlikte Rex- Graecorum yani Greklerin kralı unvanını Bizans imparatoru için kullanarak onu aşağılamak ve kendi imparatorluğunu meşrulaş­tırmaktı. Hellas ise 1204 yılındaki IV. Haçlı sefe­ri sonucunda İstanbul’u terk etmek zorunda ka­lan Bizanslıların İznik’te kendilerini Romalı ola­rak nitelendiren Katolik Latinlerden ayırmak için kullandıkları bir sözcüktür. Yunan kelimesi ise antik dönemde İonia bölgesinde yaşayanlarla ilk temasta bulunan Perslerin, onları kendi dillerin­deki ismilendirilmesidir.
  Bizans tarihinin dönemledirilmesi üzerine gö­rüşleri açıklayabileceksiniz Bizans tarihinin dönemlendirilmesi konusunda tarihçiler arasında değişik görüşler mevcuttur. Bu görüşler arasında hanedanlara göre tasnif, kro­nolojik tasnif ile sosyal ve kültürel olaylara göre tasnif en yaygın dönemlendirmelerdir. Hanedan­lara göre tasnifte Bizans tarihinde yer alan dok­sandan fazla imparator, 14 ana hanedanı oluştu­rur. Kronolojik tasnife göre ise 284 ila 1453 tarih­leri arasında 3 dönem vardır. 284 – 717 yılları ara­sı erken Bizans dönemi, 717 – 1204 arası orta Bi­zans dönemi ve 1204 – 1453 seneleri arası geç Bi­zans dönemi olarak adlandırılır. Sosyal ve kültü­rel olaylara göre tasnifte ise geç Roma imparator­luğu, karanlık çağ, gelişme, batılılaşma ve İznik imparatorluğu ile Boğazlar imparatorluğu adlı beş dönem yer alır.
  Bizans ve komşularını tartışabilecek Bizans’ın 4. ve 15. yüzyıllar arasında batı, doğu ve kuzey komşuları olmuştur. Güney sınırını ise Akdeniz oluşturmuştur. Bizans’ın batı komşuları arasında Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Lom-bardlar, Franklar, Normanlar, Varanglar, Haçlılar, Katalanlar, Venedikliler ve Cenevizliler sayılabi­lir. Doğu komşuları ise Sasaniler, Emeviler, Sel­çuklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlılardır. Kuzey komşuları ise Gotlar, Hunlar, Slavlar, Gök­türkler, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Ruslar, Pe-çenekler, Uzlar, Kumanlar ve Tatarları söyleyebi­liriz. Bizans’ın batı ve kuzey komşuları daha çok kurumları olan devletlerden ziyade kabile fede­rasyonu şeklinde örgütlenmiş halklardır. Doğu komşuları ise merkezi devlet geleneğine sahip güçlü devletlerdi.
  Bizans Devleti’nin genel özelliklerini açıklaya­bilecek
  Aslında Roma imparatorluğunun devamı olan Bi­zans devletini ondan ayıran bazı özellikler var­dır. Bu özellikler başta Yunanca olmak üzere An­tik Yunan kültürünün korunması, Roma devlet geleneğinin ve hukukunun benimsenmesi, Orto­doks Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edil­mesi ve imparatorluk tarihi ile özdeşen başkent İstanbul’dur.

  Kendimizi Sınayalım
  1. Bizans olarak adlandırdığımız devletin sakinleri ta­rafından kendileri için kullandıkları sözcük aşağıdaki-lerden hangisidir?
  a. Grek
  b. Romi
  c. Yunan
  d. İstanbullu
  e. Hellas
  2. Türk Dünyasın’da Bizans’tan bahseden ilk yazılı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Orhun Yazıtları
  b. Divânu Lügati’t-Türk
  c. Kutadgu Bilig
  d. Oğuzname
  e. Göktürk Yazıtları
  3. Doğu Roma İmparatorluğu’nda 7. yüzyıldan sonra kullanılan resmî dil aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Latince
  b. Farsça
  c. Yunanca
  d. Slavca
  e. Gotça
  4. Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devletinin genel özelliklerden biri değildir?
  a. Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesi
  b. Antik Yunan Kültürü’nün bazı değerlerine sahip çıkılması
  c. Delatinizasyon politikasının izlenmesi
  d. Paganlık dâhil bütün inançlara saygı gösterilmesi
  e. İstanbul’un başkent olması
  5. İslam Dünyasında büyük etki yaratmış ve ilk öğret­men manasına gelen “muallimü’l-evvel” unvanıyla anıl­mış Antik Yunan Yazarı kimdir?
  a. Aristo
  b. Eflatun
  c. Herodotos
  d. Homeros
  e. Tukididis
  6. Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devleti’nin başlan­gıç tarihlerinden biri değildir?
  a. Dioklitianos’un 284 yılında tahta çıkması
  b. 324 yılında İstanbul’un inşasına başlanması
  c. 330 yılında İstanbul’un başkent ilan edilmesi
  d. 395 yılında İmparatorluğun Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılması
  e. 800 yılında Şarlman’ın Roma İmparatoru olarak taç giymesi
  7. Aşağıdaki verilen hanedan dönemlerinden hangisi yanlıştır?
  a. Heraklios 610-711
  b. Amorion 820-867
  c. Makedonya 867-1056
  d. Laskaris 1057 – 1261
  e. Paleologos 1261-1453
  8. Aşağıdakilerden hangisi, 1204 Latin İşgali sonucun­da kurulan Latin Dukaklıklarından biri değildir?
  a. Mora Dukaklığı
  b. Epir Dukaklığı
  c. Atina Dukaklığı
  d. Tiva Dukaklığı
  e. Selanik Dukaklığı
  9. Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın batı komşuları ara­sında yer almaz?
  a. Uzlar
  b. Normanlar
  c. Haçlılar
  d. Ostrogotlar
  e. Venedik
  10. Aşağıdakilerden hangisi, 11. ve 12. yüzyıllarda Bi­zans Sarayında muhafız olarak istihdam edilmişlerdir?
  a. Vandallar
  b. Avarlar
  c. Lombardlar
  d. Varanglar
  e. Franklar

  Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
  1. b Yanıtınız doğru değilse, “Bizans Tarihine Ait Sıra Sizde 1
  Bazı Kavramlar” bölümünü yeniden gözden İstanbul’un Doğu Roma imparatorluğu tarafından baş-geçiriniz. kent seçilmesinden önce burada kurulmuş olan antik
  2. e Yanıtınız doğru değilse, “Bizans Tarihine Ait Yunan koloni şehri Bizantion olarak ismilendiriliyordu.
  Bazı Kavramlar” bölümünü yeniden gözden Zaman içinde nadiren de olsa bu tabir devletin başken-geçiriniz. ti için de kullanıldı. Ancak Doğu Romalılar kendilerini
  3. c Yanıtınız doğru değilse, “Bizans Devleti’nin Bizans ya da Bizanslı olarak adlandırmadılar. Bizans ta-
  Genel Özellikleri” bölümünü yeniden gözden biri Doğu Roma devleti yıkıldıktan sonra onun Batı Ro-geçiriniz. ma ve Roma imparatorluğu ile karışmaması için 16. yüz-
  4. d Yanıtınız doğru değilse, “Bizans Devleti’nin yılda tarihçiler tarafından Doğu Roma için kullanılmaya
  Genel Özellikleri” bölümünü yeniden gözden başlanan bir sözcüktür. Bizim daha sonra Bizanslı dedi-geçiriniz. ğimiz insanlar kendilerini Romalı (Romi) olarak isim-
  5. a Yanıtınız doğru değilse, “Bizans Devleti’nin lendirmiştir. Bu kelimenin başta Kuran-ı Kerim olmak
  Genel Özellikleri” bölümünü yeniden gözden üzere kaynaklarda özellikle doğuda Romi kelimesinin geçiriniz. Rum şeklinde telaffuz edilmesi Romalıların Rum olarak
  6. e Yanıtınız doğru değilse, “Bizans Tarihinin adlandırılmasına sebep olmuştur. Rum kelimesinden
  Dönemlendirilmesi” bölümünü yeniden gözden Bilad-ı Rum, Rumeli, Kayser-i Rum gibi tamlamalar Türk-geçiriniz. çe’de yer almaktadır.
  7. d Yanıtınız doğru değilse, “Bizans Tarihinin
  Dönemlendirilmesi” bölümünü yeniden gözden Sıra Sizde 2
  geçiriniz. Büyük İskender milattan önce 323 yılında öldüğünde
  8. b Yanıtınız doğru değilse, “Bizans Tarihinin Makedonya’dan Hindistan’a kadar pek çok yerde Yu-
  Dönemlendirilmesi” bölümünü yeniden gözden nanca kini glosa yani anlaşma dili olarak kullanılmaya geçiriniz. başlamıştır. Romalılar bu topraklara hâkim oldukları
  9. a Yanıtınız doğru değilse, “Bizans ve Komşuları” zaman Yunanca etkisini azalarak da olsa korumaya
  bölümünü yeniden gözden geçiriniz. başladı. Bizans’ta 7. yüzyıla gelindiğinde Latince olan
  10. d Yanıtınız doğru değilse, “Bizans ve Komşuları” resmi dil Yunancaya dönüştü. Bizans eğitim sistemin-
  bölümünü yeniden gözden geçiriniz de Homeros, Aristo, Heredotos ve Tukididis gibi Yu-

  Posted by muratkiraz | 20 Şubat 2012, 09:21

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: